Ekonomi

DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş. – Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

Sorumluluk Beyanı

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler
Related Companies
[]
İlgili Fonlar
Related Funds
[]
İngilizce
English
Türkçe
Turkish
oda_RepresentationLetterAbstract|
Sorumluluk Beyanı
Representation Letter
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Correction Notification Flag
Hayır (No)
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Date Of The Previous Notification About The Same Subject
oda_BoardDecisionDateAndNumberForApprovalOfFinancialStatementsAndOperatingReviewReportAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Board Decision Date and Number for Approval of Financial Statements and Operating Review Report
oda_BoardDecisionDate|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
Board Decision Date
03/05/2024
03/05/2024
oda_BoardDecisionNumber|
Karar Sayısı
Board Decision Number
2024/12
oda_RepresentationLetterPreparedAccordingToRelatedCMBCommuniqueAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği’nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Representation Letter Prepared According to Item 9, Section 2 of “Principles About Financial Reporting in Capital Market” Communiqué of CMB
oda_ExplanationTextBlock|

SERMAYE PİYASASI KURULUNUN
 SERİ:II-14.1 SAYILI TEBLİĞİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI

 
 Demisaş Döküm Emaye Mamülleri Sanayi A.Ş’nin Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:II -14.1 sayılı tebliğine uygun olarak hazırlanan 01.01.2023 – 31.12.2023 dönemine ait finansal tabloları, faaliyet raporu ve Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) ile ilgili olarak,
 
 a) Şirketimizin 31/12/2023 dönemine ilişkin finansal tablo, faaliyet raporu ve 10.01.2019 tarih ve 2019/2 sayılı Sermaye Piyasası kurulu Bülteni’nde yayımlanan, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı kararı ile II-17.1 sayılı Kurumsal Tebliği uyarınca hazırlanan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF)’nun tarafımızca incelendiğini;
 
 b) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çevresinde, finansal tablo, faaliyet raporu, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu’nun(KYBF) önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediği ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek her hangi bir eksiklik içermediğini,
 
 c) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve şirketin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.

  

03.05.2024
 Saygılarımızla,

  

DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.
 
  
 
 

  

 

  

Hasan Tahsin TUĞRUL                                             Tuncay YILDIRAN

  

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi                             Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

  

Denetimden Sorumlu Komite Başkanı                 Denetimden Sorumlu Komite Üyesi

  

 

  

SON %
BIST 100 10.276,88 0,67
USD/TRY 32,3391 -0,12
EUR/TRY 34,8040 0,05
EUR/USD 1,0763 0,34
FAİZ 44,76 -1,13
ALTIN/ONS 2.301,74 -0,09
BRENT 82,85 -0,98

Öne Çıkan Videolar

Bir Dakikada Bilmeniz Gerekenler | 3 Mayıs 2024 Akşam Bülteni

Bir Dakikada Bilmeniz Gerekenler | 3 Mayıs 2024 Sabah Bülteni

haber-havsa.com.tr

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

-
Başa dön tuşu